?

Log in

No account? Create an account
I'm handcuffed to this world's Journal [entries|friends|calendar]
I'm handcuffed to this world

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[05 Nov 2008|10:29am]
 
התשמע קולי רחוקי שלי
התשמע קולי באשר הנך
קול קורא בעוז קול בוכה בדמי
ומעל הזמן מצווה ברכה

ארץ זו רבה ודרכים בה רב
נפגשות לדק נפרדות לעד
מבקש אדם אך כושלות רגליו
לא יוכל למצוא את אשר אבד

אחרון ימי כבר קרוב אולי
כבר קרוב היום של דמעות פרידה
אחכה לך עד יכבו חיי
כחכות רחל לדודה 

4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]